4 TYSKI DOGTREKKING

05.09.2015r.

regulamin 20151.Oswiadczam, że nie istnieja przeciwwskazania medyczne do mojego udziału w zawodach.
oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własna odpowiedzialnosć.
2.Oswiadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów i zawarte w nim zapisy.

3.Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym (zgodnie z ustawa z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133)
przez organizatora imprezy i podmioty współpracujace do celów organizacyjnych.

zobacz listę zapisanych zawodników


TimePro
timepro.pl 2015